Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe

Problemy Rozwoju Miast, Tom 10, Numer 1 (2013) s. 71-86
Agnieszka Turek

 

do góry