Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich

Problemy Rozwoju Miast, Tom 10, Numer 1 (2013) s. 87-100
Bogusław Wacławik

 

do góry