Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Problemy Rozwoju Miast, Tom 10, Numer 4 (2013) s. 27-40
Piotr Krzyk, Karol Bury

 

do góry