Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle spójności z Unią Europejską : uwarunkowania, kierunki zmian

Problemy Rozwoju Miast, Tom 4, Numer 1-2 (2007) s. 5-26
Zygmunt Ziobrowski

 

do góry