Konsekwencje realizacji unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska dla planowania przestrzennego

Problemy Rozwoju Miast, Tom 4, Numer 1-2 (2007) s. 42-55
Krzysztof Słysz, Teresa Mądry

 

do góry