Kształtowanie europejskich centrów współpracy na przykładzie śląsko-krakowskiego obszaru współpracy

Problemy Rozwoju Miast, Tom 4, Numer 1-2 (2007) s. 56-65
Zygmunt Ziobrowski, Wojciech Jarczewski

 

do góry