Kariera Pušukena : przyczynek do dziejów handlu Anatolii w II tys. p.n.e.

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 5 (1987) s. 5-24
Włodzimierz Bogusz, Dorota Ławecka, Rafał Koliński, Barbara Małecka

 

do góry