Barwniki stosowane w koptyjskim włókiennictwie

Studia i Materiały Archeologiczne, Tom 11 (2003) s. 105-139
Katarzyna Długosz-Rygiel

 

do góry