Działalność badawczo-rozwojowa polskich przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia

Contemporary Economics, Tom 4, Numer 3 (2010) s. 107-117
Paweł Kupczak

 

do góry