Dokument króla Aleksandra Jagiellończyka dla sukienników wieluńskich z 1 lutego 1502 roku potwierdzający i transumujący przywilej Kazimierza Jagiellończyka z datą 25 marca 1450 roku

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 4 (8) (2012) s. 265-272
Wioletta Zawitkowska, Władysław Piotr Wlaźlak

 

do góry