Początki monasteru ławryszewskiego koło Nowogródka

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 4 (8) (2012) s. 42-57
Piotr Chomik

 

do góry