Koncepcja prawna organu wykonawczego gminy w świetle zasady demokracji lokalnej

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 3(40) (2015) s. 51-67
Michał Kasiński

 

do góry