Komentarz do założeń projektu nowego Kodeksu postępowania administracyjnego przygotowanego przez zespół ekspercki powołany decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 8 z dnia 10 października 2012 r.

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 3(40) (2015) s. 214-222
Zbigniew Kmieciak

 

do góry