Czy istniało stronnictwo królowej Zofii Holszańskiej

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 4 (8) (2012) s. 251-264
Bożena Czwojdrak

 

do góry