Interpretacja i etyka : wokół książki Marka Bernackiego "Świat poprawiać - «konieczne zadanie»

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 1(22) (2014) s. 253-258
Artur Żywiołek , Marek Bernacki (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Marek Bernacki, "Świat poprawiać – «konieczne zadanie»", Bielsko-Biała 2014

 

do góry