Otwarcie uczelni na zewnątrz w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, Numer 2(39) (2015) s. 23-39
Renata Kusiak-Winter

 

do góry