Kronika ważniejszych wydarzeń muzealnictwa artystycznego za rok 1959.

Muzealnictwo, Tom 10 (1961) s. 146-156

 

do góry