Wisła pod Krakowem przedmiotem polsko-austriackiego konfliktu granicznego w latach 1780-1782

Krakowski Rocznik Archiwalny, Tom 8 (2002) s. 47-69
Janina Stosik

 

do góry