Rozwój koncepcji zarządzania jakością - od rewolucji przemysłowej do globalizacji

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Numer 3 (2006) s. 5-31
Kazimierz Krzysztof Bloch

 

do góry