Zatopione w tłumaczeniu : kilka uwag o (nie)kompetencji tłumacza w konfrontacji z wiedzą czytelnika

Acta Neophilologica, Tom 17, Numer 1 (2015) s. 71-86
Ewa Kujawska-Lis, Andrzej Lis-Kujawski

 

do góry