Pozawystawiennicze formy działalności Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w latach 1967-1971 : studium kultury

Opolski Rocznik Muzealny, Tom 6 (1975) s. 255-272
Krystyna Lenart

 

do góry