Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 31 grudnia 2008 r.

Kurier Konserwatorski, Numer 3 (2009) s. 13

 

do góry