Parafia i jej oddziaływania na oblicze moralne społeczeństwa polskiego w latach 1918 – 1939 na przykładzie diecezji lubelskiej

Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006) s. 289-295
Edward Walewander

 

do góry