"Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wiek : analiza wybranych poglądów", Leszek Gawor, Rzeszów 2005 : [recenzja]

Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006) s. 395-397
Maciej Ulita , Leszek Gawor (aut. dzieła rec.)

 

do góry