Svätci a svätost vo svetle dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 12 (2007) s. 43-63
Jozef Jurko

 

do góry