Zastosowanie zasad analizy narracyjnej do opowiadania o uczniach z Emaus (Łk 24,13-35)

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 20 (2013) s. 203-229
Daniela Iskrová

 

do góry