Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach sześćdziesiątych w związku z Dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 20 (2013) s. 301-325
Marek Stępień

 

do góry