Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera

Folia Philosophica, Tom 32 (2014) s. 233-264
Marek Drwięga

 

do góry