Orientalny rusycyzm czy zrusyfikowany orientalizm? W sprawie wyrazów : dżigit, jurta, kumys, kibitka, papacha

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 32 (2014) s. 103-111
Olga Zinurova

 

do góry