Uwagi o roli języka w dziele literackim na tle niektórych nowszych badań stylistycznych

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 32 (2014) s. 133-144
Teresa Skubalanka

 

do góry