Hermeneutyczna teoria prawdy według Hansa-Georga Gadamera

Folia Philosophica, Tom 7 (1990) s. 99-112
Maria Niemczuk

 

do góry