Stylistyczne wyznaczniki konstrukcji słowotwórczych

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 6 (1988) s. 233-247
Stanisław Grabias

 

do góry