Problem narratora w średniowiecznej ikonografii objawień św. Jana na przykładzie Apokalipsy z Angers

Roczniki Humanistyczne, Tom 52, Numer 4 (2004) s. 129-148
Jowita Patyra

 

do góry