Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w Polsce : analiza wybranych aspektów działania audytora usługodawcy

Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Tom 10 (2014) s. 159-180
Monika Kaczurak-Kozak

 

do góry