Kultury regionalne w społeczeństwach nowoczesnych : problemy i propozycje badawcze

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, Tom 2 (1999) s. 15-22
Irena Bukowska-Floreńska

 

do góry