Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych człowieka a mechanizmy mowy u osób dwujęzycznych

Neophilologica Podlasiensia, Numer 3-4 (2006-2007) s. 121-127
Hanna Wadas-Woźny

 

do góry