Tomasz z Akwinu, "O geocentryzmie" : tekst łaciński i polski

Rocznik Tomistyczny, Tom 4 (2015) s. 251-266
Tomasz z Akwinu , Marcin Karas (tł.)

 

do góry