Legenda biograficzna, dydaktyzm, polityka : (o "Opowiadaniach o Leninie" Michaiła Zoszczenki)

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 7 (1983) s. 48-69
Wacław Mucha

 

do góry