Funkcja soborności Kościoła

Colloquia Theologica Ottoniana, Numer 1 (2011) s. 115-128
Jarosław Moskałyk

 

do góry