„Bóg planował to jako dobro” : Rdz 50,15-21 jako motyw przewodni historii o Józefie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 48, Numer 2 (2015) s. 356-370
Bogdan Wiktor Matysiak

 

do góry