Rodzina dotknięta przemocą – możliwości i formy pomocy na podstawie badań Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w regionie dolnośląskim

Wychowanie w Rodzinie, Tom 4 (2011) s. 169-181
Beata Świątek

 

do góry