Wizytacja generalna z 1782-1783 roku i opisy parafii z 1784 roku - jako źródła do badań nad osadnictwem na terenie dekanatu brasławskiego diecezji wileńskiej

Studia Podlaskie, Tom 20 (2012) s. 129-153
Krzysztof Jodczyk

 

do góry