Jak w zaprojektowanym Wszechświecie zdefiniować to, co niezaprojektowane

Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin), Tom 6/7 (2009/2010) s. 117-137
David W. Snoke , Dariusz Sagan (tł.)

 

do góry