Praktyczne kwestie związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Acta Iuris Stetinensis, Tom 1 (2010) s. 45-57
Jurij Żelichowski

 

do góry