Psałterz w Mateuszowym opisie męki Jezusa

The Biblical Annals, Tom 1, Numer 1 (2009) s. 177-189
Antoni Paciorek

 

do góry