List Prodziekana Wydziału Teologii KUL dra hab. Ireneusza Lewdonia OFM, prof. KUL

The Biblical Annals, Tom 2, Numer 1 (2010) s. 7-8
Ireneusz Ledwoń

 

do góry