1 Kor 15, 3b-8 syntezą chrześcijańskiej doktryny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa

The Biblical Annals, Tom 2, Numer 1 (2010) s. 123-142
Antoni Paciorek

 

do góry