Epifania Chrystusa i królowanie Boga motywacją zachęty w 1Tm 6,11-16

The Biblical Annals, Tom 2, Numer 1 (2010) s. 143-152
Stanisław Haręzga

 

do góry