"Jeruzalem, Jerozolima : starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej", Krzysztof Mielcarek, Lublin 2008 : [recenzja]

The Biblical Annals, Tom 2, Numer 1 (2010) s. 177-180
Krzysztof Bieliński , Krzysztof Mielcarek (aut. dzieła rec.)

 

do góry