Ocena przepływów pieniężnych w grupach kapitałowych

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 56 (2012) s. 155-171
Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

 

do góry